Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2731 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de licitació del contracte de gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal
Exercici: 2017 Bop: 62-0 Edicte: 2510 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre l'aprovació definitiva d'una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 51-0 Edicte: 2026 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del Reglament del registre municipal d'entitats
Exercici: 2017 Bop: 51-0 Edicte: 2024 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 838 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 23-0 Edicte: 806 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 20-0 Edicte: 637 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 15/2016
Exercici: 2017 Bop: 20-0 Edicte: 636 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2016
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11152 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 10981 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de la Corporació per a l'exercici 2017