Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9433 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8668 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8383 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7977 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de convocatòria pública per a l'elecció de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7848 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 3 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7847 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7738 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 7027 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal