Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 144-0 Edicte: 6466 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre la delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6313 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6308 AJUNTAMENT DE CAPMANY Anunci d'aprovació inicial de la supressió del registre municipal de parelles de fet i de la derogació del seu reglament regulador
Exercici: 2017 Bop: 130-0 Edicte: 5937 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5887 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5607 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4393 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4304 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4301 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 90-0 Edicte: 3828 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d' aprovació definitiva d'un reglament municipal