Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8564 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2020
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7420 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegacions als regidors
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7104 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 13/2020
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7103 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Convalidació de l'expedient de modificació pressupostària 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6359 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 1
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5470 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegació de les funcions de l'Alcaldia del 8 al 23 d'agost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5274 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació de la convalidació de l'expedient de modificació de crèdits número 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5317 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària de millora de serveis i paviments d'uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5273 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5272 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra local