Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10244 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10175 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació de la modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9604 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 08/2022
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9592 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de la denominació de la nova zona esportiva municipal amb el nom de "Zona esportiva l'Olivaret"
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9587 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 09/2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8743 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 08/2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8742 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegació de competències plenàries a favor d'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 8005 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2022 Bop: 171-0 Edicte: 7915 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6973 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegació de les funcions de l'Alcaldia-Presidència per autoritzar un matrimoni civil