Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 838 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 23-0 Edicte: 806 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 20-0 Edicte: 637 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 15/2016
Exercici: 2017 Bop: 20-0 Edicte: 636 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2016
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11152 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 10981 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de la Corporació per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10990 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre el règim d'indemnitzacions dels membres de la corporació per assistència a les sessions plenàries
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10984 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació del pressupost
Exercici: 2016 Bop: 229-0 Edicte: 10058 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost 11/2016
Exercici: 2016 Bop: 215-0 Edicte: 9514 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans