Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10286 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10283 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 10056 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de l'establiment d'una taxa i de la seva ordenança fiscal reguladora
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 10055 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 9/2017
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9994 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9121 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 9074 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8553 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 195-0 Edicte: 8455 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 195-0 Edicte: 8453 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 6/2017