Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 558 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11201 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11056 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost 12/2018
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10953 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10154 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10153 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 10120 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9348 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 de les Normes Subsidiàries de Capmany
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9317 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8525 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres