Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de canvi de denominació del nucli de població de La Vall
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6944 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6457 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 114-0 Edicte: 5260 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22
Exercici: 2018 Bop: 114-0 Edicte: 5257 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 5082 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3527 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3521 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3520 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per la realització de determinades activitats administratives de competència local