Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2569 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2536 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2309 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1943 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública de la modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals de Capmany
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 558 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11201 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11056 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost 12/2018
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10953 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10154 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10153 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una modificació del pressupost