Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1243 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 795 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2017
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 794 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 789 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 23
Exercici: 2018 Bop: 5-0 Edicte: 68 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte referent al règim d'indemnitzacions dels membres de la Corporació per assistència a les sessions plenàries
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11224 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost 11/2017
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10941 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10940 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10841 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12