Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7714 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra local
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7613 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 7/2021
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6846 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 07/2021
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6660 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6599 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5824 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5820 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5819 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial d'un projecte d'obra local
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5818 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra local
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5104 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020