Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4031 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública de la segona modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals de Capmany
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4030 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3411 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3236 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2569 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2536 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2309 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1943 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública de la modificació del plànol de delimitació d'incendis forestals de Capmany
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 558 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019