Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5104 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4763 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3453 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2658 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial del Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2555 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial d'un projecte d'obra local
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2553 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'una Ordenança municipal
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2278 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1624 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1381 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 726 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 de les Normes subsidiàries de Capmany