Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1381 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 726 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 de les Normes subsidiàries de Capmany
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 677 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021 del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 357 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 150 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 14/2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9927 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9275 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra local
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9263 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 14/2020
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9267 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació de la suspensió potestativa de tramitacions i llicències
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8564 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2020