Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8553 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 195-0 Edicte: 8455 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 195-0 Edicte: 8453 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 195-0 Edicte: 8435 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Exercici: 2017 Bop: 195-0 Edicte: 8433 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de derogació definitiva del Reglament del Registre municipal de parelles de fet i supressió del Registre
Exercici: 2017 Bop: 174-0 Edicte: 7558 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 168-0 Edicte: 7381 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 144-0 Edicte: 6466 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre la delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6313 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost