Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3527 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3521 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3520 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per la realització de determinades activitats administratives de competència local
Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3453 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2853 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2494 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 43-0 Edicte: 1801 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1243 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres