Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6199 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5964 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de retribució de càrrec electe
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5924 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'indemnitzacions per assistències a les sessions plenàries
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5885 AJUNTAMENT DE CAPMANY Anunci sobre delegacions als regidors
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5680 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5669 AJUNTAMENT DE CAPMANY Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5339 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5318 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte de convocatòria pública per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5230 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 6/2019